Home » ZWCAD

ZWCAD 2024

Z przyjemnością przedstawiamy nową wersję ZWCAD 2024. Wersja ZWCAD Standard obejmuje projektowanie 2D, natomiast wersja ZWCAD Professional posiada dodatkowo tworzenie i edycję brył, moduł geodezyjny ArcGIS, możliwość obsługi dodatkowych aplikacji branżowych oraz prace z chmurą punktów. Skrócona lista…

Read more »

ZWCAD 2023

Zapraszamy do zapoznania się w nowymi funkcjonalnościami wprowadzonymi w wersji 2023. Edycja brył przez uchwyty i w panelu właściwości Modyfikację brył 3d rozwinięto o stosowanie uchwytów, dzięki temu edycja jest o wiele szybsza i wydajniejsza. Drugim sposobem szybkiej…

Read more »

ZWCAD 2022

No Picture

Rozwój programu w obrębie wersji 2022: Wydruk przeźroczystości Przeźroczystość nadana różnym elementom rysunku np. kreskowaniu jest drukowalna. Flatshot Funkcja do tworzenia widoku 2D z obiektów 3. Import plików IFC Polecenie IFCIMPORT pozwala na wczytanie pliku IFC z danymi…

Read more »

ZWCAD 2021

No Picture

Nowości wprowadzone w wersji ZWCAD 2021: Manager XRefów Jedno okno, wszystkie typu odnośników (w tym DWG, DWF, PDF oraz rastry) – zarządzanie nimi wszystkimi w jednym miejscu. Formuły w tabeli Możliwość wstawiania formuł do tabel takich jak: dodawanie,…

Read more »

ZWCAD 2020

No Picture

Nowości, które zostały wprowadzone do programu ZWCAD w obrębię wersji 2020: Tabelaryczne zestawienie właściwości obiektów (Data extraction). Funkcja pozwala na wyodrębnienie właściwości, danych ze wskazanych obiektów rysunkowych. Eksport danych może odbywać się wewnętrznie (do tabeli rysunkowej) lub do…

Read more »

ZWCAD 2019

Nowości, które wprowadzono w obrębie wersji ZWCAD 2019: Podkładanie plików PDF jako rastry W ZWCAD 2019 można już wstawiać bezpośrednio pliki PDF, podobnie jak rastry. Program będzie widział wektorowe obiekty w PDF jako obiekty rysunkowe, np. znajdzie punkty…

Read more »