ZWCAD 2019

Nowości, które wprowadzono w obrębie wersji ZWCAD 2019:

Podkładanie plików PDF jako rastry

W ZWCAD 2019 można już wstawiać bezpośrednio pliki PDF, podobnie jak rastry. Program będzie widział wektorowe obiekty w PDF jako obiekty rysunkowe, np. znajdzie punkty charakterystyczne, pozwoli na zmianę stanu warstw pliku PDF. Możliwe jest sterowanie wyświetlaniem ramki, oraz przycinanie PDFa do zadanej obwiedni.

zwcad 2019 pdf podklad

Skala opisowa

W modelu można definiować skalę, która w przestrzeni papieru automatycznie dopasuje się do skali rzutni. Możliwe jest wyświetlanie na jednym arkuszu kilku rzutni, każdej w innej skali,przy zachowaniu jednakowej wielkości dla opisów (teksty, kreskowania, bloki, wymiary, tolerancje).

zwcad 2019 skala opisowa

Drukowanie grupowe z modelu

Drukowanie grupowe jest możliwe do wykonania w przestrzeni modelu. Program pozwala na określenie warstwy, która jest odpowiedzialna za granicę arkuszy w modelu, dodatkowo wszystkie arkusze można wydrukować za jednym razem, zbiorczo – za pomocą polecenia ZWPLOT.

zwcad 2019 drukowanie grupowe

Dokowane okno warstw

W ZWCAD 2019 okno warstw może być wyświetlane ciągle podczas pracy, można je również przenieść na inny ekran.

zwcad 2019 okno warstw

Śledzenie wzdłuż osi Z

Śledzenie biegunowe działa w trzech osiach X, Y, Z, znacząco ułatwia to rysowanie w 3D.

zwcad 2019 sledzenie z

Ciemny i jasny kolor interfejsu.

W opcjach można ustawić kolor okna ZWCADa – ciemny lub jasny.

zwcad 2019 tlo

Arkusze przestrzeni papieru

Program umożliwia łatwą zmianę kolejności arkuszy poprzez przeciąganie myszką. Dodatkowo przeciągając arkusze przy wciśniętym CTRL można je skopiować.

zwcad 2019 drukowanie grupowe

Łatwe przenoszenie bloków z Centrum projektanta do Palety narzędzi

zwcad 2019 przenoszenie

Ustawienia informacji o brakujących XRefach

Możliwe jest wyłączenie na stałe monitów o brakujących plikach zewnętrznych odnośników.

ustawienia wiadomosci xref

Komunikaty o zmianach w plikach XRef

Jeśli praca odbywa się na pliku nadrzędnym, a zmieni się odnośnik, zostanie wys łany o tym fakcie monit.

zwcad 2019 xref

Ilość obiektów w grupie

Dodano do okna właściwości informacje o ilości obiektów w grupie.

zwcad 2019 grupa

Podgląd offsetu

Dodano podgląd funkcji offset, przejeżdżając myszką na jedną lub drugą stronę obiektu źródłowego będzie wyświetlany podgląd jak zostanie narysowany kolejny kształt.

zwcad 2019 offset

Możliwość edycji polilinii poprzez uchwyty.

Po najechaniu wskaźnikiem myszki na uchwyt polilinii pojawi się menu, które umożliwia:

  • zmianę położenia wierzchołka – rozciągnięcie,
  • dodanie lub usunięcie wierzchołka,
  • zmianę odcinka prostego na łuk lub łuku na odcinek prosty.

edycja uchytow polinii

Możliwość edycji kreskowania poprzez uchwyty.

Podobnie jak polilinie, kreskowanie można również  edytować za pomocą uchwytów.

edycja uchytow kreskowania

Podkładanie plików DWF/DWFx i wydruk do DWFx 

Polecenie do obracania widoku w 3D – 3DORBIT

zwcad 2019 sp2 3dorbit

Podpisy cyfrowe plików DWG

Podpis elektroniczny można dołączyć do plików DWG w wersjach:  2004, 2010, 2013 i 2018 (DWG 2007 nie jest jeszcze obsługiwany).

podpisy cyfrowe dwg

Import plików PDF – PDFIMPORT1

W wersji SP1 została dodana możliwość podkładania plików PDF podobnie jak obrazy rastrowe. W wersji SP2 dodano polecenie do importu – zamiany wektorowych plików PDF na obiekty rysunkowe.

opcje do importu plikow pdf

Ulepszony panel właściwości

Panel właściwości został całkowicie przebudowany. Można już edytować wartości poprzez klawisze kursora, do przełączania pól służy klawisz TAB. W polach wartości dodatkowo znajduje się przycisk kalkulatora.

okno wlasciwosci 2019

Optymalizacja funkcji do edycji

Zbiorcze przycinanie i wydłużanie obiektów, sprawniejsza edycja tekstów wielowierszowych.

 

zwcad trim 2019

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *