Home » ZWGeo

ZWGeo 2024 SP1

ZWGeo 2024 Sp1 Usprawnienia: Poprawione importowanie map z serwerów WMS Rozwiązany problem z uruchamianiem narzędzi ArcGis Rozwiązany problem ikonek zmienionych na symbole „?” W eksporcie i imporcie punktów znak rozdzielający kolumny do wyboru z listy Nowości: Oznaczanie warstwic…

Read more »

ZWGeo 2024

Przedstawiamy Państwu przełomową wersję nakładki ZWGeo – 2024. W tej wersji pojawia się nowe nenu – ZWGis, czyli zbiór narzędzi do importu i eksportu danych geoprzestrzennych do i z ZWCADa. Nowe możliwości aplikacji ZWGeo 2024 (dodatkowe menu –…

Read more »

ZWGeo 2023

Mamy przyjemność zaprezentować najnowszą wersję nakładki ZWGeo na ZWCAD 2023 PRO. Nowością jest pomoc do poleceń jest dostępna pod przyciskiem [F1]. Należy skierować kursor myszy i nie klikając w polecenie, wcisnąć klawisz F1 – wyświetli się pomoc dla…

Read more »

ZWGeo 2022 Sp2

No Picture

Nowości: Import map z serwerów WMS Przeliczenia pomiędzy geodezyjnymi układami współrzędnych Uproszczony eksport punktów Opisywanie krzyży przy wstawianiu siatki krzyży Opisywanie środków segmentów polilinii Wersja testowa kompatybilna z ZWCAD 2022: ZWGeo 2022 Sp2 64bit PL

Read more »

ZWGeo 2022 Sp1

No Picture

Nowości: Wczytywanie rzędnej wysokościowej pobieranej z GUGiK Interpolacja punktów Rysowanie prostokątów pod zadanym kątem

Read more »

ZWGeo 2022.0.00

No Picture

Nowości w wersji ZWGeo 2022.0.00: Eksport współrzędnych polilinii do pliku tekstowego i csv Zestawienie współrzędnych polilinii i punktów do tabeli w rysunku Opcja wstawiania punktów we wierzchołkach polilinii

Read more »

ZWGeo 2021.1.00

No Picture

Zakres zmian: Szablony punktów: rzędna, studzienka, współrzędne Wstawianie „szybkiego punktu” tylko z autonumeracją Rysowanie linii, przebiegu sieci według punktów ZWGeo 2021.1.00 dostępne jest do pobrania: ZWGeo 2021.1.00 64bit PL  

Read more »

ZWGeo 2021

Z przyjemnością informujemy o dostosowaniu aplikacji ZWGeo do najnowszej wersji ZWCAD 2021. Dostępna wersja aplikacji to ZWGeo 2021. Dodano kilka poprawek oraz powiadomienia użytkownika o dostępnych kolejnych wersjach. Program Uwagi ZWGeo 2021 Program dostępny w wersji 32 i…

Read more »

ZWGeo 2020

Wydana została nowa wersja aplikacji ZWGeo 2020.1.03, która obejmuje import punktu z możliwością określenia różnego symbolu punktu. Aktualizację można pobrać bezpośrednio z programu lub z poniższych linków: ZWGeo 2020.1.03 32-bit ZWGeo 2020.1.03 64-bit

Read more »

ZWGeo 2020

Informujemy, iż została opublikowana nowa wersja aplikacji ZWGeo 2020.1.02. Zakres zmian obejmuje drobne poprawki. Aktualizacji można dokonać bezpośrednio z poziomu aplikacji ZWGeo 2020 lub poprzez instalację nowszej wersji z poniższych linków: ZWGeo 2020.1.02. 32-bit ZWGeo 2020.1.02. 64-bit

Read more »