ZWCAD 2023

Zapraszamy do zapoznania się w nowymi funkcjonalnościami wprowadzonymi w wersji 2023.

Edycja brył przez uchwyty i w panelu właściwości

Modyfikację brył 3d rozwinięto o stosowanie uchwytów, dzięki temu edycja jest o wiele szybsza i wydajniejsza.

Drugim sposobem szybkiej zmiany parametrów bryły jest edytowanie wartości poprzez panel właściwości.

 

Wygodne ustawienia uchwytów

Na pasku stanu, pod prawym przyciskiem myszy możemy w szybki sposób zmienić ustawienia wyświetlania uchwytów rysowanych obiektów.

Menedżer zestawów arkuszy

Dla udoskonalenia zarządzania wydrukiem dużych projektów wprowadzono obsługę zestawów arkuszy poprzez menadżera.

Nowe możliwości dla tabel

Obsługa tabel została udoskonalona poprzez dynamiczną modyfikację na wstążce. Od tej wersji można również wstawiać bloki do komórek tabeli.

Podpowiedzi z obrazkiem

Rozwinięto podręczny, łatwo dostępny tutorial. Po przytrzymaniu kursora myszy chwilę dłużej nad poleceniem, wyświetli się zobrazowana podpowiedź do narzędzia.

Dodatkowo: poprawa w szybkości wykonywania zadań, obsługa kontrolerów 3D

Przebudowanie funkcji kreskowania

Definiowanie i edycja kreskowania zostało umieszczone na wygodnej wstążce.

Podgląd kreskowania w czasie rzeczywistym

W momencie definiowania właściwości kreskowania, gdy najedziemy na obszar do zakreskowania wyświetli się podgląd kreskowania.

Cofanie błędnie zaznaczonego obszaru przy wyborze kreskowania

Dodano możliwość cofnięcia wyboru obszaru z pomocą kombinacji klawiszy „Ctrl + Z”.

Szybkie ustawienie początku kreskowania 

Po zaznaczeniu wykonanego kreskowania w menu pod prawym przyciskiem myszy jest dostępna opcja do szybkiego ustawienia początku kreskowania.

Szybka zmiana granic kreskowania

Pod prawym przyciskiem myszy, po wybraniu kreskowania znajduje się również możliwość szybkiej zmiany jego granic.

Import wielostronicowych plików PDF

Rozbudowana funkcja chmurki rewizji

Wprowadzono nowe tryby rysowania chmurki rewizji: jako prostokąt, jako wielokąt i tradycyjne rysowanie odręczne.

Łączenie odnośników wieloliniowych

Nowe polecenie „MLEADERCOLLECT” umożliwia użytkownikowi łączenie wybranych odnośników wieloliniowych (tylko odnośniki z blokami) w wiersze lub kolumny.

Dodatkowe opcja funkcji kopiuj, np. szyk, zmierz, podziel

Optymalizacja edytora tekstu

– Wyświetlanie edytora w sposób bardzo zbliżony do publikowanego obrazu na ekranie;
– linijka edytora podąża za edytowanym tekstem podczas zmiany widoku;
– możemy ustalić kolor podświetlenia zaznaczonego tekstu;
– możemy sterować widocznością tła tekstu;
– podczas edycji tekstu możemy używać kombinacji klawiszy „Ctrl” + strzałki na klawiaturze aby przemieszczać kursor pomiędzy całymi słowami.

Automatyczne wypełnianie tabeli

Nowe opcje w zakładkach plików

Po kliknięciu prawym klawiszem myszki w zakładkę pliku dostępna jest możliwość umieszczenia w schowku pełnej ścieżki dostępu do pliku .dwg wraz z nazwą tego pliku.

Zaznaczanie lassem

Zaawansowane wymiarowanie współrzędnymi – polecenie EXDIMORDINATE

Zachęcamy do pobrania wersji testowej – program przez 30 dni od instalacji pracuje w pełni funkcjonalnie jako wersja testowa (w wersji PRO), natomiast po zakupie licencji testowaną wersję można aktywować. Poniżej linki do ZWCAD 2023:

 

ZWCAD 2023 – wersja PL
Wersja 32-bitowa                          
Wersja 64-bitowa
ZWCAD 2023 – wersja ENG
Wersja 32-bitowa          
Wersja 64-bitowa

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *