ZWGeo

ZWGeo – nakładka dla Geodetów i Architektów wspomagająca tworzenie i edycję map oraz tworzenie Projektów Zagospodarowania Terenu.

Główne zalety nakładki to:

  • Umożliwienie użytkownikom ZWCAD zbiorowego importu i eksportu punktów wraz z ich współrzędnymi z/do plików tekstowych.
  • Szybkie wstawianie punktów wraz z autonumeracją oraz opisem (np. z wartością wzniesienia nad poziomem morza)
  • Sprawne wstawianie wielu na raz obrazów rastrowych.
  • Możliwość skorzystania z tzw. Domiarów prostokątnych – wstawianie punktu w odpowiedniej odległości względem osi x i y bez kreślenia dodatkowych linii pomocniczych.
  • Wstawianie opisu współrzędnych jako odnośnika poprzez wskazanie punktu.
  • Automatyczne wstawianie siatki krzyży na mapę lub jakikolwiek podkład w wybranej przez Użytkownika odległości.
  • Zautomatyzowane kreślenie symbolu ogrodzenia – autorozmieszczenie symboli wzdłuż wskazanej polilinii.
  • Sprawne zarządzanie sposobem wyświetlania obiektów: przenoszenie elementów na wierzch oraz zasłanianie tła pod tekstem za pomocą jednego kliknięcia.
  • 8 stanów widoczności, do których możemy przyporządkować elementy na warstwach, które maja być wyświetlane bądź nie.