ZWCAD 2022

Rozwój programu w obrębie wersji 2022:

Wydruk przeźroczystości

Przeźroczystość nadana różnym elementom rysunku np. kreskowaniu jest drukowalna.

Flatshot

Funkcja do tworzenia widoku 2D z obiektów 3.

flatshot cad

Import plików IFC

Polecenie IFCIMPORT pozwala na wczytanie pliku IFC z danymi BIM do ZWCADa. 

zwcad ifc

Łatwe ustawianie rzutni w modelu

Możliwość pracy na kilku rzutniach w modelu – należy przeciągnąć granicą rzutni aby je dodać lub usunąć.

LINESMOOTHING wygładzanie wyświetlania linii w modelu

Interfejs złożony

Możliwość wyświetlania wstążki i klasycznego menu w tym samym czasie.

menu klasyczne i wstazkowe

Moduł ArcGIS (w wersji Professional)

Dodano możliwość wyświetlania danych z serwisu Esri.

arcgis esri

Za pomocą funkcji w zakładce ArcGIS możemy między innymi:

  • przypisać geodezyjny układ współrzędne w rysunku dwg,
  • wykonać transformację pomiędzy różnymi układami odniesienia,
  • wczytać mapę z serwisu ESRI (wraz z cechami) oraz zamienić ją na obraz rastrowy.

rodzeje map esri cad

Nowy uchwyt  – centrum geometryczne

Za pomocą tego uchwytu szybko wyznaczymy środek ciężkości zamkniętych obszarów np. zamkniętej polilinii.

srodek ciezkosci 

Podgląd zapisu bloku na dysk w poleceniu PISZBLOK (WBLOCK)

Dodano pole podglądu bloku, jaki zostanie zapisany na dysku.

zapis bloku na dysku 

Ulepszony Smart Plot

Nazwa pliku wyjściowego może być dostosowana i różne rozmiary papieru mogą być plotowane w tym samym czasie.

Konwersja komentarzy głosowych na tekst

Notatki głosowe utworzone przez aplikację Smart Voice mogą być zamienione na tekst (obecnie jest obsługiwany tylko język angielski). Dzięki temu użytkownicy mogą czytać wiadomości głosowe nawet na komputerach, które nie mają możliwości odtwarzania dźwięku.

zamiana mowy na tekst

Przekonwertowana treść jest wyświetlana w dolnej części panelu

Nowe typy danych dla tabel

Dostępnych jest więcej typów danych dla komórek tabeli.

formatowanie komorki cad

Wpisywanie specjalnych poleceń podczas wykonywania funkcji.

 

 

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *