ZWTraffic

ZWTraffic to aplikacja będąca nakładką na program ZWCAD wspierająca projektanta przy organizacji ruchu, ale nie tylko! Dedykowana jest ona dla branży drogowej i przy jej pomocy można swobodnie i praktycznie kompleksowo utworzyć dokumentację projektową szczególnie w ramach rzutu z góry.

Użytkownik znajdzie tutaj narzędzia z zakresu:

Oznakowania pionowego – oprócz znaków zgodnych z rozporządzeniem w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz zarządzenia nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i autostrad z dnia 30 lipca 2014 roku aplikacja pozwala też tworzyć bardziej złożone układy: zbiorcze tablice informacyjne, tablice kierunku i miejscowości, tablice objazdowe, tablice uzupełniające. Niezwykle użyteczna jest możliwość tworzenia w intuicyjny sposób znaków użytkownika oraz dodawania ich do bazy aplikacji;

Oznakowania poziomego – do dyspozycji użytkownika są linie (w tym linie zatrzymania), strzałki kierunkowe, symbole, przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerów, napisy o wartości tekstu użytkownika, jak również generator miejsc parkingowych lub powierzchni wyłączonej z ruchu. Ciekawą funkcjonalnością jest możliwość używania znaków pionowych jako poziomych (po odpowiedniej zmianie proporcji wymiarów);

Narzędzi dodatkowych oraz wysp – za pomocą intuicyjnych generatorów pomagają one na tworzenie elementów charakterystycznych dla projektu drogowego czyli: klotoid, krzywych koszowych, skarp, kropli, czy wjazdów na rondo. W ostatnich wersjach pojawiły się również elementy służące do opisywania skarp lub współrzędnych, tworzenia warstwic i prostych profili podłużnych czy barier i wygrodzeń.

Analizy przejezdności – moduł do sprawdzania trajektorii ruchu najczęściej spotykanych na europejskich drogach rodzajów pojazdów. Jego niewątpliwą zaletą jest prostota i szybkość działania (nie uwzględnia co prawda skomplikowanych parametrów pojazdu ale działa efektywnie i nie obciąża znacząco pamięci komputera). Jego przeznaczeniem jest nakreślenie ścieżki ruchu pojazdu i weryfikacja skrajnie ciasnych miejsc w utworzonym projekcie przy założeniu, że analiza przejezdności nie jest głównym przedmiotem opracowania.

Aplikacja pozwala opisywać i tworzyć zestawienia oznakowania zarówno pionowego jak i poziomego, grupować obiekty i zarządzać nimi w inteligentny sposób, np. dodawać lub odejmować ze słupków, zmieniać ich Stan lub wartość na znaku. Pod kontrolą znajduje się również skala projektu. Dzięki temu, że znaki i wyżej wymienione elementy stanowią bloki oraz podstawowe obiekty programu ZWCAD, mogą być również projektowane lub edytowane bez wykorzystania ZWTraffic nie tracąc przy tym swojej inteligentnej formy (wielu użytkowników implementuje swoje autorskie procedury).

Cały czas udoskonalamy ZWTraffic słuchając sugestii naszych użytkowników oraz porządkujemy wstążkę/pasek narzędzi sugerując się ich najpilniejszymi potrzebami.