ZWToolbox

ZWToolbox to dodatkowa aplikacja stworzona na podstawie potrzeb użytkowników programu ZWCAD na przestrzeni kilku lat.

Nakładka posiada pakiet dodatkowych narzędzi przyspieszających pracę z ZWCAD takich jak: wyrównanie elementów, tworzenie i edycja szybkich bloków, operacje na współrzędnych.

Aplikacja między innymi umożliwia numerację wierzchołków polilinii. Po wybraniu bloku z atrybutem wpisujemy serię np. „a” i numer początkowy do numeracji np. od „2” i możemy uzyskać efekt jak niżej:

Wśród funkcji dostępnych w programie można znaleźć również:

  • Konwersję tekstu na polilinię

  • Kopiowanie przez obrót oraz szyk przez wybrane punkty

  • Sumowanie długości elementów z widoczną wartością w pasku poleceń
  • i wiele innych