ZWGis

ZWGis jest darmową przeglądarką plików geoprzestrzennych.