ZWGis

ZWGis jest darmową przeglądarką plików geoprzestrzennych, powstała ona poprzez wydzielenie kilku funkcji z komercyjnej nakładki ZWGeo.       

                        

Po instalacji ZWGis dostępna będzie nowa zakładka we wstążce – rysunek poniżej.                     

Funkcje darmowej przeglądarki ZWGis:

  • Import Shp
  • Panel przeglądania danych geoprzestrzennych
  • Ograniczony import GML*
  • Import WFS
  • Wstawianie WMS, Open Street Map
  • Wybór układu współrzędnych

* Aplikacja importuje pliki GML tylko jako wektory i punkty wraz z zaszytymi informacjami (brak importu i edycji baz danych i symboli BDOT, GESUT, EGiB itp.)

Import SHP:

Wstawianie WMS z geoportal.gov.pl :

 

Ikony w kolorze szarym są nieaktywne w ZWGis. Funkcjonalność jest dostępna tylko w komercyjnej aplikacji ZWGeo.

Zapraszamy do pobrania aplikacji ZWGis:

Wersja 2024:

Ikona Program Uwagi
ZWGis 2024 Plik zawiera program w wersji 64 bit, polskiej wersji językowej.
ZWCAD 2024 Program CAD wymagany do działania nakładki. 

Wersja 2025:

Ikona Program Uwagi
ZWGis 2025 Plik zawiera program w wersji 64 bit, polskiej wersji językowej.
ZWCAD 2025 Program CAD wymagany do działania nakładki. 

 

Porównanie darmowej przeglądarki ZWGis z pełną aplikacją ZWGeo.