ZWCAD 2020

Nowości, które zostały wprowadzone do programu ZWCAD w obrębię wersji 2020:

Tabelaryczne zestawienie właściwości obiektów (Data extraction).

Funkcja pozwala na wyodrębnienie właściwości, danych ze wskazanych obiektów rysunkowych. Eksport danych może odbywać się wewnętrznie (do tabeli rysunkowej) lub do zewnętrznego pliku.eksport właściwości

Menadżer podkładów PDF 

Menedżer podkładów PDF pozwala na zarządzanie odnośnikami w  formacie PDF: umożliwia ich dołączanie i odłączanie, zmianę ścieżki dostępu oraz aktualizację odnośników. 

menadzer pdf zwcad

Usunięcie niepotrzebnych skal opisowych

Możliwość zreseteowania listy skal opisowych, gdy jest ich zbyt wiele i obciążają działanie programu.

reset listy skal

Edytor i debugger LISP

Pomaga on łatwo debugować i modyfikować programy LISP poprzez śledzenie wartości zmiennych i wykonywanie kodu krok po kroku.

Łatwiejsze zaznaczanie nakładających się obiektów

Klikając na nakładające się obiekty, pojawi się okno dialogowe o nazwie „Wybrany zbiór” i możliwość wyboru właściwego.

wybor selektywny wybrany zbior

Tło kreskowania

W oknie kreskowania pojawiła się możliwość wyboru tła kreskowania.

wybor koloru tla kreskowania

Rysunkowe linie pomocnicze

Możliwość lokalizowania obiektów za pomocą wirtualnej linii pomocniczej podczas rysowania lub edycji. 

sledzenie cad tk

Wyszukiwanie i zamiana tekstu

Podczas edycji tekstu możemy wyszukać i zamienić litery lub słowa poprzez skrót klawiaturowy Ctrl+R.

zwcad 2020 znajdzi zastap

Dopasowanie obiektów w rzutni

Polecenie ALIGNSPACE pozwala na dopasowanie skali i położenia obiektów pomiędzy rzutniami w przestrzeni papieru.

Ulepszone drukowanie do formatu PDF

Zoptymalizowano druk do formatu PDF za pomocą wbudowanej drukarki „DWG to PDF”.

Obrót rzutni w przestrzeni papieru

Rzutnia może być obracana wraz z zawartością w przestrzeni papieru wokół punktu bazowego pod dowolnym kątem. Dodana została również zmienna systemowa VPROTATEASSOC, która decyduje czy elementy w rzutni będą się obracać wraz z rzutnią. 

Szybki sposób wstawiania pliku do wiadomości e-mail

Dodano polecenie MAIL. Po jego wpisaniu w linii poleceń aktualnie otwarty plik rysunkowy CAD zostanie wstawiony do wiadomości mailowej.

Wstawianie bloku z usunięciem elementów w tle.

Dodano funkcję BLOCKBREAK, dzięki której wstawiany blok zasłania tło, czyniąc rysunek bardziej czytelnym.

Migracja ustawień z poprzednich wersji

Po zainstalowaniu i uruchomieniu ZWCAD 2020 można zaimportować ustawienia ze starszych wersji programu, są wśród nich: profile użytkownika, palety narzędzi, aliasy, style itp.

Podpisywanie plików DWFx

Dołączenie podpisu cyfrowego do pliku DWFx pozwala na chronienie pliku przed kopiowaniem i modyfikowaniem.

Eksport arkuszy do plików dwg.

Po zaznaczeniu arkusza i kliknięciu prawym przyciskiem myszki będziemy mieli dostępną opcję do zapisania arkusza do nowego pliku dwg.

eksport arkusza do dwg

Zapis projektu do pliku STL

Polecenie STLOUT umożliwia zapisanie modelu 3D do formatu STL, który jest odczytywany przez programy CAD do druku 3D.

Zapis projektu do pliku DGN

pliki dgn

Dodano możliwość zapisu projektu do formatu DGN. Do tej pory możliwy był import plików DGN, teraz jest do dyspozycji również eksport.

 

 

 

 

 

 

 

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *