ZWGeo 2024 SP1

ZWGeo 2024 Sp1

Usprawnienia:

  • Poprawione importowanie map z serwerów WMS
  • Rozwiązany problem z uruchamianiem narzędzi ArcGis
  • Rozwiązany problem ikonek zmienionych na symbole „?”
  • W eksporcie i imporcie punktów znak rozdzielający kolumny do wyboru z listy

Nowości:

  • Oznaczanie warstwic
  • Automatyczne opisywanie warstwic
  • Rysowanie niwelety
  • Profil terenu
  • Mapę zaimportowaną z WMS można wyświetlić w przeglądarce

Jak wykonać profil terenu w ZWGeo:

Aktualne porównanie ZWGeo i ZWGis:

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *