: styczeń 2024

ZWGeo 2024 SP1

ZWGeo 2024 Sp1 Usprawnienia: Poprawione importowanie map z serwerów WMS Rozwiązany problem z uruchamianiem narzędzi ArcGis Rozwiązany problem ikonek zmienionych na symbole „?” W eksporcie i imporcie punktów znak rozdzielający kolumny do wyboru z listy Nowości: Oznaczanie warstwic…

Read more »