: zwtraffic 2020

ZWTraffic 2020

Została opublikowana aktualizacja dla ZWTraffic 2020. Wersja oznaczona jest jako ZWTraffic 2020.1.02. Zakres zmian: nowe znaki D-51a, D-51b „Automatyczna kontrola średniej prędkości” wg rozporządzenia z dnia 12 lipca 2019 r. rozwiązany problem ze zliczaniem powierzchni znaków poziomych, rozwiązany…

Read more »

ZWTraffic 2020

Została wydana aktualizacja dla aplikacji ZWTraffic 2020: Zakres zmian: – możliwości ponownego określenia kilometraża punktów dla danej polilinii, – możliwa zmiana dokładności wartości spadku (z mienić można w oknie polecenia _UNITS), – linia opisowa zablokowana możliwość przesuwania końca,…

Read more »

ZWTraffic 2020

Zakres zmian w nakładce ZWTraffic 2020 w porównaniu do ZWTraffic 2019: Znaki pionowe: dodanie kolejnych parametrów  (kilometraż, znak aktywny) w opisie znaków, możliwość wstawiania własnych opisów, wybrana wielkość lica znaku będzie uwzględniona przy wstawianiu znaku, możliwość wstawiania słupków…

Read more »