: sierpień 2019

ZWTraffic 2020

Została opublikowana aktualizacja dla ZWTraffic 2020. Wersja oznaczona jest jako ZWTraffic 2020.1.02. Zakres zmian: nowe znaki D-51a, D-51b „Automatyczna kontrola średniej prędkości” wg rozporządzenia z dnia 12 lipca 2019 r. rozwiązany problem ze zliczaniem powierzchni znaków poziomych, rozwiązany…

Read more »

ZWGeo 2020

W tej wersji wykonaliśmy dopasowanie do ZWCAD 2020, wprowadziliśmy kilka nowych funkcji oraz poprawek: – przycinanie mapy, – aktywna tabela punktów, – miara czołowa, – opisywanie instalacji, Ikona Program Uwagi     ZWGeo 2020 Plik zawiera program w…

Read more »

ZWToolbox 2020

Dostępna jest nowsza wersja ZWToolbox 2020. Wersja oznaczona jest nazwą 2020.0.01. Rozwiązane zostały problemy z aktywacją i rozpoznawaniem licencji. ZWToolbox 2020 32-bit ZWToolbox 2020 64-bit

Read more »

ZWTraffic 2020

Została wydana aktualizacja dla aplikacji ZWTraffic 2020: Zakres zmian: – możliwości ponownego określenia kilometraża punktów dla danej polilinii, – możliwa zmiana dokładności wartości spadku (z mienić można w oknie polecenia _UNITS), – linia opisowa zablokowana możliwość przesuwania końca,…

Read more »