: zwcad 2020

ZWCAD 2020

No Picture

Nowości, które zostały wprowadzone do programu ZWCAD w obrębię wersji 2020: Tabelaryczne zestawienie właściwości obiektów (Data extraction). Funkcja pozwala na wyodrębnienie właściwości, danych ze wskazanych obiektów rysunkowych. Eksport danych może odbywać się wewnętrznie (do tabeli rysunkowej) lub do…

Read more »