: marzec 2020

ZWBlocks 2020

Wydana została nowa wersja ZWBlocks 2020.1.01, która obejmuje: Dodatkowe znaki wg wytycznych CNBOP-PIB W-00032016 Systemy Oddymiania Klatek Schodowych, Aktualizację można pobrać bezpośrednio z poziomu aplikacji lub zainstalować nowszą wersję: ZWBlocks 2020 32-bit ZWBlocks 2020 64-bit

Read more »